CV

IMG_5294
Bjarne Mathiesen
Mathiesensvej 13, 1.
4220 Korsør
FødselsDato:
5. marts 1960
Mobil:
Email:

Resumé

Jeg er meget teknisk og konkret anlagt. I min hidtidige erhvervskarriere har jeg i meget høj grad været vant til selv at skulle strukturere min arbejdsdag. Jeg er omstillingsparat og har nemt ved at sætte mig ind i nye situationer og teknikker. Jeg trives med udfordringer. Jeg sætter en ære i altid at gøre et godt og professionelt stykke arbejde.

Faglig profil

Jeg har altid være lidt af en EDB-nørd lige fra folkeskolen, hvor jeg arbejdede med nogen af de første primitive computere; gymnasiet, som blev valgt ud fra, hvor man kunne få EDB som valgfag. Jeg en udpræget Mac & Linux nørd på et avanceret niveau.

Jeg har erfaring med den traditionelle LAMP stak & opsætning af servere på bå̊de Linux & Mac helt fra bunden af.

Jeg har designet & opbygget hjemmesider med benyttelse af stort set samtlige open source webteknikker : PHP, (X)HTML, XML, XSL, CSS, XPATH, JavaScript, JSON, AJAX

Mine faglige interesser & erfaringer er indenfor

Her er et par eksempler på sider, der stadig er 'live' :

Hvis man vil 'google' mig, skal man søge på:

Kompetencer

HjemmeSider

Linux & Unix

WebProgrammering

Mac

Undervisning

Uddannelse

09/2018
nu
ZBC Ringsted - Hovedforløb Datatekniker ; Programmering
08/2018
ZBC Ringsted - Grundforløb Datatekniker (merit) ; Programmering
06/2002
nu
DTU - CivilIngeniør & Åben Uddannelse ; Informatik
1999
nu
selvstuderende ; IT & Web-teknologier
09/1976
06/1979
Matematisk Studentereksamen
08/1966
06/1976
Realeksamen

Erhvervserfaring

09/2015
03/2016
IT-supporter ; SCEU Slagelse
Generel support af PC & Mac i et blandet "miljø" ; opsætning & installation af PCer & Mac.
03/2015
IT-konsulent ; ASA Køreskole
Omlægning af IT fra Windows til Mac; opsætning og administration af medarbejdersignatur; nye aftaler om internet og telefoni.
09/2003
12/2004
Hjælpelærer ; Danmarks Tekniske Universitet
Det var et kursus, hvor professoren stod for den teoretiske del; ph.d stod for undervisningen i programmering; & jeg holdt foredrag om, hvordan virkeligheden ser ud. Kurset blev afholdt på engelsk, og mange af de studerende var udenlandske.
IT-undervisning; rettelse af opgaver; holde foredrag/forlæsning;
Se http://34531.dtu.mathiesen.info/
08/2002
03/2003
Studentermedhjælp ; NovoZymes i Bagsværd
De havde få̊et sig en nyt cluster med 100 Sun blade servere, der skulle sættes op til forskning. Min opgave var at hjælpe til med dette & bl.a skrive scripts & dokumentation
Ubuntu server; bash scripting;
1999
nu
Honorarlønnet WebUdvikler
Opsætning af web- & email-servere; udvikling af hjemmesider for SMBer.
LAMP-stakken; Apache; PHP; MySQL; HTML; HTML5; XHTML; XML; XSLT; CSS; JavaScript; XPATH; opsætning af CMS; SEO; Ajax; IMAP; POP3; Postfix; Dovecot;
1989
1996
Selvstændig
Jeg havde et enkeltmandsfirma, der arbejdede med Desktop Publishing. Jeg var underleverandør til et par trykkerier & havde derudover en enkelt fast kunde. Jeg stoppede med at være aktiv, da computere blev så billige, at stort set alle trak denne type opgaver ind i firmaerne.
dobbelt bogholderi; DTP; database-arbejde;
11/2008
11/2011
Postbud ; Post Danmark
06/1977
09/2008
Avisbud ; BladKompagniet
05/1974
05/1985
Det Runde Hjørne ; Butiksmedhjælp

Anden erfaring

2005
2008
EjerForening
som bestyrelsesmedlem havde jeg den daglige kontakt til arkitekter & håndværkere under udskriftning af vinduerne
1992
1999
Domsmand og Nævning
I den 1ste 4 års periode var jeg i Østre Landsret og bl.a nævningeformand i en drabssag. I 2nd periode var jeg i Københavns Byret.
1987
1992
AndelsboligForening
Både menigt medlem samt formand. Som formand stod jeg for en total genopretning af foreningens økonomi. Kontakt til kommune & byggefirmaer under gårdsammenlægning

Sprog

Dansk
Tale, Læse, Skrive
Engelsk
Tale, Læse, Skrive
Tysk
Læse

Kørekort

B
Almindelig bil